Lär dig

”Jag gör alltid det jag inte kan i hopp om att lära mig det.”  – PABLO PICASSO