Digitalt

Gatsby Days – Corel Painter

Visningsexemplar av digitalt original. Konstnärens eget exemplar.