FAKTA – Färglära om valörer

För att det ska bli lättare för dig att blanda och förstå färg så behöver du börja med att lära dig se valörer. Valör är fackordet för mängden vitt/ljushet eller svart/svarthet som finns i en kulör. Till vardags brukar många säga ”nyans”.

Du börjar med att blanda en gråskala. Anledningen till det är att det är bra att börja blanda färg utan kulör så att du får tid att lära dig se valörer. Du utvecklar ditt valörseende hela tiden och den här förmågan växer med tid och övning.

Just vitt och svart påverkar i hög grad det vi ser i en bild och hur vi tolkar bilden. Att förstå hur vi ser den här gråskalan och dessutom kunna blanda den själv hjälper dig att både se färg och blanda färg.

Goachemålning i svartvitt för att se valörerna

Varför är valörer viktigt?

I nästan alla bilder du gör – utom rena konturteckningar – så är det valörerna som gör att du kan bedöma perspektiv – dvs djup i bilden, harmoni – om färgerna passar ihop och även komposition och hur du använder bildytan för att få en intressant bild.

Har du få valörer i en bild som du tecknar eller målar så blir bilden i värsta fall tråkig. Har du för många blir bilden orolig eller svår att uppfatta. Valörerna hjälper dig att berätta om ljus och ytor och rymd och perspektiv och det här lär du dig bara genom att öva eftersom det tar tid att utveckla förmågan.

Vad händer när vi ser valörer?

En sak som händer är att vi upplever att svarta fläckar/ytor är mindre än vita fläckar/ytor.

En annan sak som händer är att vi upplever det vita som olika ljust beroende på vilken nyans som ligger intill. Du behöver inte alltid använda svart i en bild för att få fram ljuset.

Och en färg som är intill en annan färg – kan upplevs som antingen ljus eller mörk beroende på vitheten eller svartheten i den omgivande färgen. En medelgrå valör kan upplevas både ljus och mörk beroende på valören i färgen intill.

Det är alltså den omgivande valören som bestämmer hur vi upplever den gråa punkten. Detta kallas för simultankontrast. Så även om vi upplever att en färg är ljusare eller mörkare grå så har det att göra med vilken valör som är intill. All färg är relativ. Samma grå nyans kan uppfattas på helt olika sätt beroende på dess omgivning.

Samma gråa nyans – ser ut på två sätt

Övning 1: valörskala i grått

Om du målar

Måla en 9 gradig valörskala med flytande tusch, akvarell eller gouache, från vitt till svart. Nr 5 ska vara mellangrå. Den mörkaste överst och den ljusaste nederst. Storleken på delarna i skalan behöver vara 3×3 cm. Gråskalan ska du fortsätta att lägga färger intill – så den behöver ligga i mitten eller i kanten av en sida när du klistrar in den i din loggbok.

Använd akvarellpapper – gärna fin gräng.

När du målar har du nytta av en femgradig valörskala till dina bilder – så ha gärna en vid ditt målarbord.

Om du tecknar

Teckna en valörskala i blyerts med 9 olika valörer från ljusast till mörkast. Undersök med både olika hårdhet på pennan och olika tryck på pennan hur du får fram de bästa valörerna.

Övning 2: valörseende i färg

Måla nu upp de färger du har i det material du använder på små lappar som är minst 3×3 cm. Storleken har betydelse. Försök att hitta var de ska ligga i valörskalan för att det ska stämma med ljushet och mörkhet. Kisa när du jämför så blir det lättare att se valören – kulören blir mindre markant då.

Klistra in de färgade lapparna först när du har hittat var alla ska vara.

Ur min loggbok – Min allra första valörskala.
Inte helt korrekt!

Övning 3 – valörstege färg

När du undersöker vilka färger du har i din låda eller som du har hemma kan det vara bra att göra en valörstege med varje färg du har i kaka eller tub. Detta är för att upptäcka hur mättad färgen kan vara (hur stark den är på pappret nästan outspädd) och hur omättad den kan vara (hur utspädd den kan bli). Olika pigment har olika långa valörstegar.

Valörstegar från min första akvarellåda

När du gör detta övar du upp din förmåga att se valörer. Gör det gärna som en övning då och då – eller när du skaffar nya färger.

Använder du akvarell så behöver du späda färgen med vatten.

Använder du gouache eller tempera så behöver du blanda färgen med täckande vitt. Börja då med den vita färgen så går det åt mindre färg när du blandar.

Lycka till!


Bildkällor: Rutiga ytan

By Original: Edward H. Adelson, vectorized by Pbroks13. – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75000950

By Original by Edward H. Adelson – File created by Adrian Pingstone, based on the original created by Edward H. Adelson, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45737683

Kommentarer är stängda.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: