Portfolio

Gatsby Days

Digital bild gjord med hjälp av programmet Corel Painter på en iMac 2009.

Fjällvinden

Akvarellmålning på papper. Visningsmaterial på lektion.

Emmas fjäll

Akvarellmålning på papper.

Sommarlunch

Digital bild gjord med programmet Corel Painter på en iMac 2009.